Vecāku skola

Vecāku skola

Bērna augšana un attīstība kopumā ir stresa pilns uzdevums ikvienam vecākam. Un katrs ir bijis situācijā, kad nolaižas rokas un nevar saprast, ko un kā darīt, lai visi ģimenē justos priecīgi un apmierināti. Tā ir dzīve, un mēs visi esam šajos procesos iesaistīti.

Preiļu Brīvās skolas direktore Ilona Indriksone aicina vienu reizi mēnesī sanākt vecākus kopā, lai 90 minūtes pavadītu uzzinot par bērnu psiholoģiju dažādos vecuma posmos, dalītos ar labas prakses piemēriem, risinātu problēmsituācijas. 

Uz Vecāku skolu ir aicināts ikviens vecāks, topošais vecāks, vecvecāks, kurš vēlas uzzināt un piedalīties. Vecāku skolas mērķi ir caur izglītošanos veicināt izpratni ģimenē, veidot stipras un apmierinātas ģimenes, kuras spēj tikt galā ar problēmsituācijām, kuras rodas mums katram. 

Tāpēc kopā mēģinām rast atbildes uz dažādiem jautājumiem, kuri rodas audzinot bērnus!

Lai apmeklētu Vecāku skolas nodarbības bērnam nav obligāti jāapmeklē Preiļu Brīvā skola. 

Sīkāk par nākamajām nodarbībām https://www.facebook.com/PreiliLatvijai/