Vecāku tikšanās

Vecāku tikšanās

Bērna augšana un attīstība kopumā ir izaicinājumu pilns process ikvienam vecākam. Mūs nemāca būt par vecākiem, tā ir dzīves skola, ko apgūstam katrs individuāli.  Un katrs ir bijis situācijā, kad nolaižas rokas un nevar saprast, ko  darīt, kā darīt un kāpēc darīt vai nedarīt, lai visi ģimenē justos labi. Mēs visi dažādās lomās esam šajos procesos iesaistīti – citi kā vecāki, citi kā bērni, citi kā vecvecāki, citi kā māsas un brāļi utml.

Preiļu Brīvās skolas direktore Daiga Koļesņičenko aicina (pēc nepieciešamības) sanākt vecākus kopā, lai dalītos ar pieredzi, uzklausītu atziņas par skolas procesiem,  uzzinātu par bērnu attīstību dažādos posmos, dalītos ar labas prakses piemēriem, risinātu problēmsituācijas. 

Uz Vecāku tikšanos ir aicināts ikviens vecāks, topošais vecāks, vecvecāks, kurš vēlas uzzināt un piedalīties. Vecāku tikšanās mērķi ir caur izglītošanos veicināt izpratni ģimenē, veidot stipras un apmierinātas ģimenes, kuras spēj tikt galā ar problēmsituācijām, kuras rodas mums katram. 

Tāpēc kopā mēģinām rast atbildes uz dažādiem jautājumiem, kuri rodas audzinot bērnus! Sīkāka informācija par Vecāku tikšanās reizēm pie klases audzinātājiem un grupu audzinātājiem.

Lai apmeklētu Vecāku tikšanās nodarbības bērnam nav obligāti jāapmeklē Preiļu Brīvā skola. 

Ir iespējams pieteikt individuālu sarunu vai grupas nodarbību ar skolas direktori Daigu Koļesņičenko (tālr.: 26 058 217)