Mūsu pieeja pirmsskolā

Mūsu pieeja pirmsskolā

PIRMSSKOLA – TIEŠI TUR VISS SĀKAS!

 • Mēs strādājam katru darba dienu no 7.00 – 19.00;
 • lielu uzmanību pievēršam bērna drošības sajūtai, tāpēc svarīgs ir adaptācijas process;
 • pilnveidojam sevi un esam paraugs bērniem;
 • mēs cenšamies uzturēt atbalstošu, ģimenisku un drošu vidi;
 • jo mazāks bērns, jo lielāka piesaiste pieaugušajam, tāpēc mums ir skaitliski mazas grupas (līdz 12 bērniem grupā), lai pamanītu katra bērna vajadzības un nodrošinātu individuālu pieeju;
 • vērojam, analizējam un ieviešam mūsdienīgas mācīšanas un mācīšanās metodikas;
 • mums ir svarīgi, lai bērna fiziskā, emocionālā un intelektuālā attīstība ir līdzsvarā;
 • lielu daļu laika veltām brīvai rotaļai, kustībai ārā un radošuma attīstīšanai;
 • dzīves prasmju apgūšana ikdienas darbos, veicot dažādus mazus pienākumus;
 •  rosinām bērnus saprast sevi, savas emocijas un vērtības mums apkārt;
 • piedāvājam logopēda konsultācijas;
 • skolas teritorijā ir zaļā zona un dārzs, aktīvi darbojamies ārā un dabā katru dienu;
 • ēdam pilnvērtīgu, sabalansētu, veselīgu, svaigu un sezonālu ēdienu;
 • piedāvājam mazās izvēles;
 • iepazīstam Latvijas un Latgales kultūras mantojumu, tradīcijas un izzinām gada ritmu dabā;
 • papildus mācību darbam organizējam mākslas, mūzikas, amatu, valodu radošās darbnīcas;
 • mums ir aktīva sadarbība un pozitīva saskarsme visos līmeņos skolotājs – bērns – vecāki;
 • svinam svētkus kopā ar ģimenēm.