Nosūtītājorganizācija

Nosūtītājorganizācija

Eiropas Solidaritātes korpusa projektā 18-30 gadus veciem jauniešiem ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm, kur 2 nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot organizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu.

Eiropas Solidaritātes korpusa (ESC) projektu tēmas ir ļoti dažādas – jaunatnes informācija un politika, pilsoniskā aktivitāte, sociālā aprūpe un iekļaušana, vide, neformālās izglītības programmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mediji, kultūra un radošums, attīstības sadarbība u.c.

Programma Solidaritātes korpuss sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas un citas, kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (organizācijas var lūgt brīvprātīgajam iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā). Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Solidaritātes korpusa brīvprātīgais darbs notiek.

Lai dotos ESC, ir nepieciešama:

– gan nosūtītājorganizācija Latvijā, kas Tevi sagatavos ESC, kā arī atbalstīs brīvprātīgā darba laikā. Mēs, Preiļi izglītotai Latvijai, esam gatavi būt Tava nosūtītājorganizācija. Lai mēs kļūtu par Tavu nosūtītājorganizāciju, Tev ir jāraksta mums uz e-pastu pilbiedriba@gmail.com un izrādi savu vēlmi!

– gan uzņēmējorganizācija valstī X, kur vēlies veikt brīvprātīgo darbu, kas ir gatava Tevi uzņemt. Uzņēmējorganizāciju Tev var palīdzēt sameklēt nosūtītājorganizācija, vari meklēt minētajā datu bāzē (izvēloties ailē “EVS accreditation type” – “Receiving organisation” un “Organisation topics” – jomu, kurā organizācija darbojas. Vari arī atlasīt pēc valsts, tomēr galvenajam kritērijam tomēr vajadzētu būt organizācijas/projekta darbības jomai, jo darbs aizņems lielāko daļu Tava laika), vai arī internetā pieejamajās mājas lapas un Facebook grupās, kurās uzskaitīti aktuālie ESC projekti.

Droši raksti uz pilbiedriba@gmail.com un mēs palīdzēsim Tev atrast piemērotāko brīvprātīgā darba projektu, sagatavot Tavu CV un motivācijas vēstuli, izstāstīsim visu par un ap ESC un atbildēsim uz visiem Taviem jautājumiem.