Eiropas solidaritātes korpuss

Eiropas solidaritātes korpuss

Eiropas solidaritātes korpuss

Esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem un vēlies palīdzēt plašākai sabiedrībai Eiropā un citur pasaulē?

Vari to darīt, izmantojot finansējumu un atbalstu no Eiropas Solidaritātes korpusa, kas palīdz jauniešiem piedalīties projektos, kuri sniedz labumu kopienām viņu valstī vai ārvalstīs. 

Šie projekti ļauj gūt iedvesmojošu un vērtīgu pieredzi, turklāt tā ir iespēja panākt pārmaiņas, vienlaikus attīstot savas prasmes un kompetences. 

Ko vari darīt?

Iespējas ir dažādas — izvēlies sev piemērotāko! 

Šīs darbības var īstenot visdažādākajās jomās, tādās kā izglītība un apmācība, pilsoniskums un demokrātiskā līdzdalība, vide un dabas aizsardzība, migrācija, kultūra, humānā palīdzība un daudzas citas. 

Kā tas notiek?

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējums organizācijām tiek piešķirts dotāciju veidā, izmantojot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. 

Jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties aktivitātēs, jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusa portālā. Minētais portāls ir vieta, kurā jaunieši un organizācijas, kam piešķirta dotācija, var organizēt aktivitātes un atrast sadarbības partnerus.

Vairāk info: https://youth.europa.eu/solidarity_lv