Dienas ritms

Dienas ritms

 Pirmsskolas dienas ritms

 Grupa “Mazās personības”

Laiks Dienas gaita
8:00 – 8:30 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem
8:30 – 9:00 Brokastis / higiēnas procedūras
9:00 – 9:20 Rīta aplis / Ievadsaruna par dienas tēmu/sajūtām
9:30 – 11:00 Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu visām vecuma grupām) / individuālais darbs / rotaļu laiks – ievērojot rotaļnodarbību laika limitu katram vecumam un bērnu individuālās vajadzības
11:00 – 12:00 Pastaiga / rotaļu laiks
12:00 – 12:45 Pusdienas / higiēnas procedūras
12:45 – 13:00 Pasaku laiks
13:00 – 15:00 Atpūta
15:00 – 15:30 Launags
15:30 – 17:30 Individuālais darbs / rotaļu laiks / pastaiga
17:30 – 18:00 Satikšanās un sarunas ar vecākiem / mājupceļš