Projekti

Projekti

“Caring Well Together”: Parents and Teachers, a successful Alliance of supportive Educators. KA229 stratēģiskās partnerības projekts starp Itāliju, Horvātiju, Rumāniju un Latviju. Projekta ietvaros notiks prakses un zināšanu apmaiņas mobilitātes katrā no partnervalstīm. Projekts finansēts no Erasmus+ KA2 programmas. Projekta termiņš 2018.gada 01.oktobris līdz 2020.gada 30.septembrim. Papildus informācija atrodama: https://www.facebook.com/caringwelltogether/ 

 

Living and learning in Preiļi Free school. Eiropas Brīvprātīgā darba projekts. Sākot ar 04.09.2018 Preiļos biedrībā “Preiļi izglītotai Latvijai” darbojas brīvprātīgie Jakob un Clarissa no Austrijas. Brīvprātīgie darbojas Preiļu Brīvaja skolā, Vides reģionālajā resursu centrā, veido nodarbības, aktivitātes un meistarklases. Brīvprātīgie Latvijā uzturēsies līdz 2019.gada vasarai. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmas.

 

KID EVS – Keen in diversity. Eiropas Brīvprātīgā darba projekts. Sākot ar 30.08.2017 Preiļos biedrībā “Preiļi izglītotai Latvijai” darbojas brīvprātīgie Eva no Austrijas un Joaquin no Spānijas. Brīvprātīgie darbojas Preiļu Brīvaja skolā, Vides reģionālajā resursu centrā, veido nodarbības, aktivitātes un meistarklases. Brīvprātīgie Latvijā uzturēsies līdz 2018.gada vasarai. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmas.

 

 

 

 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbastu projekta “Daba. Sarunas. Izglītība” projekts nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15. Projekta ietvaros tika organizētas apmācības biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” biedriem un sadarbības partneriem, izveidots uzdevumu un materiāla kopums latviešu valodā ar TRIZ pedagoģijas atvērtajiem uzdevumiem no 1. līdz 6. klasei. Projekta ietvaros biedrības kapacitātes stiprināšanai tika apgūtas prasmes TRIZ pedagoģijas pielietošanai ikdienā un uzdevumu veidošanas prasmes.

Nordplus Junior projekts “Apvienojot Somijas, Latvijas un Lietuvas inovatīvās brīvdabas mācīšanās metodes” Projekta ietvaros līdz 2017.gada decembrim 3 moduļu ietvaros tiks izstrādātas metodes apmācībām brīvā dabā, jēgpilna zināšanu apguve, metožu un pieeju izstrāde kopīgi ar Somijas un Lietuvas kolēģiem. Projektā tiks apskatīts Mežs, Ūdens un Vecāku līdzdalība, kā 3 moduļu temati. Projekta rezultātā taps rokasgrāmata, kura būs pieejama ikvienam interesentam tiešsaistē, lai izmantotu radītās metodes ikdienā. Projekts tiek finansēts no Nordplus Junior programmas. 

„Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā” Saudzējošas attieksmes pret mežu ieviešana ilgtermiņā plašākā sabiedrībā caur brīvdabas pedagoģijas veicināšanu Latvijas, īpaši Latgales skolās. Brīvdabas apmācību metožu apguve  20 h apmācību programma skolotājiem, kurā apkopotas brīvdabas pedagoģijas pieredze Zviedrijas “Mežamulles skolā”, alternatīvo  pedagoģijas metožu piedāvātā pieeja izziņas procesam, kā arī tradicionālāku – vides skolu, orientēšanās sporta – metožu paņēmieni grupas organizēšanai mācību darbam. Latvijas Meža fonda finansējums.