Brīvprātīgie

Brīvprātīgie

Preiļu Brīvā skola uzņem brīvprātīgos jauniešus no Eiropas no 2016./2017.mācību gada. Jaunieši dzīvo Preiļos, darbojas skolā un pirmsskolā 8-10 mēnešus. Pārsvarā viņi sazinās ar bērniem angliski, dažkārt arī savā dzimtajā valodā. Viņi iepazīstina ar savas valsts kultūru, tradīcijām, ēdieniem utt. Jaunieši piedāvā savas nodarbības- mākslā, sportā, valodas apguvē u.tml. Veido kopīgus projektus un draudzējas gada garumā, dalās savā pieredzē un kopā aug un mācās. Līdz šim esam uzņēmuši jauniešus no Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Spānijas, Itālijas un Francijas.

Else un Lēne

Pirmās ārzemju Brīvprātīgās meitenes, kas iedzīvināja skolā angļu valodu un ļāva iespēju mēģināt komunicēt angliski. Ļoti aktīvas un atsaucīgas- Lēne spēlēja ģitāru un mācījās dziesmas latviešu valodā, Else aktīvi sportoja (starp citu- joprojām spēlējam viņas iemācītas rotaļas) un spēlēja vijoli. Kopā gājām pārgājienos uz mežu un baudījām sniega priekus.