Komanda

Komanda


Ilona Indriksone 

Skolas direktore

Svarīgi saprast, kas es esmu un ko varu un gribu dot pasaulei. Atslēgas vārdi – mīlestība, cieņa, sadarbība, mūžizglītība un personīga atbildība par savām domām, vārdiem un darbiem.

preilubrivaskola@gmail.com

Liene Vilcāne

Montessori pedagogs un Aukle (4 – 6 gadi) grupa

Caur dabu atgūstu līdzsvaru, apbrīnoju to, vēroju, cienu, sajūsminos un mīlu. Ar bērniem- līdzīgi- vēroju, sajūsminos, cienu un mīlu. Esmu pateicīga par šo iespēju būt līdzās un blakus.

Mārtiņš Vilcāns

Vispārējās pamatizglītības skolotājs (sports), Aukle (4 – 6 gadi) grupa, Vides reģionālā resursu centra brīvdabas pedagoģijas metožu izstrādātājs un ieviesējs

Kopā ar bērniem caur kustību un dabu izzinu apkārtējo pasauli. Aizraujos ar permakultūru. Cenšos visu atstāt labāku nekā to saņēmu.

 

Dace Žihare

Audzinātāja mazo personību (1,5-3 gadi) saimītē.

Imants Ziedonis kādreiz ir teicis: “..Tādas lielas laimes nemaz nav.. Ir tikai tādas mazas laimītes..”
Tās mazās laimītes bērni saskata ik dienu, ik mirkli! Viņus pārsteidz viss! Tas arī ir mans moto – nepazaudēt bērnu sevī un priecāties par vismazāko nieciņu, jo tas padara pelēko ikdienu krāsainu!

 

Daiga Koļesņičenko

 vispārējās pamatizglītības skolotājs (mūzika), pirmsskolas izglītības skolotājs un pirmsskolas mūzikas izglītības skolotājs un Biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” valdes prieksšēdētāja

Tikai laimīgs un piepildīts cilvēks spēj otru iedvesmot un būt ceļa rādītājs bērniem. Ieelpo. Sajūti. Dziedi!

Sanita Šuķe – Rasima

sākumizglītības skolotāja, klases audzinātāja 1.-3.klases saimei, pamatizglītības (1.-6.kl.) skolotāja pagarinātās dienas grupas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Joprojām man aktuāli ir Renē Dekarta vārdi “Ja es domāju, tātad es esmu!”. Un BŪT dzīvē ir vissvarīgākā lieta- būt klātesamībā, būt sadraudzībā, būt piederībā. Lai izdodas!

Aija Vanaga

klases audzinātāja 4.-6.klases saimei, pamatizglītības (1.-6.kl.) skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Personība. Katra bērna dotības un prasmes. Cītīgs darbs un viegla ļaušanās. Mācīšanās ir abi. Burvīga tā ir brīžos, kad caur spēli un aktīvu darbību mēs kopā sasniedzam zināšanu apguves mērķi. Pasaules mainība, tās dažādība ir burvīga un bailīga. Mums ir jāsniedz bērniem visi iespējamie instrumenti, lai mācīšanās kļūtu par patīkamu un aizraujošu viņu visas dzīves procesu. Iemācīties mācīties, izprast mācīšanās jēgu. 

 

Inga Kažociņa

vispārējās pamatizglītības skolotājs (vizuālā mākslā, mājturība un tehnoloģijas)

Ticēt. Kā rasa tic rītu.
Cerēt. Kā elpa cer gaisu.
Mīlēt. Kā vilnis mīl jūru.
Dod man tā būt!

 

Dana Lahtionova

skolotājs logopēds, brīvdabas pedagogs

Pēc izglītības un aicinājuma pedagogs ar plašu interešu loku un vēlmi eksperimentēt. Aizrauj mācīšana ārā, došanās pie dabas kopā ar bērniem. Izstrādā jaunas metodes, meklē efektīvus un mūsdienīgus risinājums brīvdabas pedagoģijā.

 

 

Raimonds Platacis 

Brīvprātīgais

Savu laiku var investēt dažādi. Var investēt mantās, bet mantas jau ir uzražotas, tāpēc tā ir investīcija pagātnē. Var investēties arī kādā uzņēmumā, lai uzkrātu taukus pensijas vecumam, bet, manuprāt, labākais, kur investēties, ir bērni, jo tā ir visīstākā nākotne, kas vēlāk radīs gan inovatīvas mantas, gan nodrošinās mums pensijas!

 

Karīna Stivriņa

vispārējās pamatizglītības skolotājs (angļu valoda)

Artūrs Lepers 

 darba drošības speciālists