Biedrība

Biedrība

Viss sākas no mums pašiem!

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” ir radusi apvienojoties vecākiem, kuriem izglītība ir svarīga, kuri 2015.gadā bija gatavi veidot un piedāvāt citu pieeju izglītībai Preiļu novada ģimenēm. Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” ir dibinātājs pamatskolai “Preiļu Brīvā skola”, kurā tiek īstenotas pirmsskolas un pamatskolas izglītības programmas. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Izglītība visos vecuma posmos ir svarīgs sarunu temats. tamdēļ ir izveidota struktūrvienība “Vides reģionālais resursu centrs”, kura ietvaros piedāvājam iesaistīties pasākumos, projektos, apmācībās, aktivitātēs.

Vides reģonālais resursu centrs piedāvā apmācības āra metodēs un ieviešanā pirmsskolas un pamatskolas posmos, atvērto uzdevumu un atvērtās domāšanas principu ieviešanu, neformālās un spēles elementi apmācību procesā.

Aktivitātes, pasākumi, bildes un ikdiena https://www.facebook.com/PreiliLatvijai/

Par Biedrību informāciju atradīsi: http://www.preililatvijai.lv

Sadarbībai raksti pilbiedriba@gmail.com