Vīzija un vērtības

Vīzija un vērtības

Pamatskolas „Preiļu Brīvā skola”  stūrakmeņi ir: brīvība, izvēle un atbildība.

Skolā vienmēr valda cieņpilna, labvēlīga un atbalstoša gaisotne. Savstarpējā komunikācijā visos līmeņos ieviešam PPP principu – paslavē, pajautā, piedāvā.

Lielu uzmanību pievēršam sadarbībai visos 3 līmeņos – bērni – vecāki – skolotāji

VĪZIJA: PREIĻU BRĪVĀ SKOLA – VIETA TOPOŠĀM PERSONĪBĀM!

MISIJA:

  • lai sniegtu labāko izglītību bērniem, mēs apkopojam pieredzi, pētām un ieviešam labākās mācību pieejas un integrējam tās apmācību procesā;
  • mēs radām vidi un veidojam mācību procesu, kurā bērni iegūst zināšanas, prasmes un pieredzi, veido attieksmes, mācās domāt un mācās mācīties;
  • mēs darām visu, lai nodrošinātu aizvien mainīgajā̄ pasaulē un vidē dzīvojošā̄ bērna personības izaugsmi;
  • mēs vēlamies, lai skolu beidz personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, atbalstīt, izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus, izvirzīt un sasniegt