Sākums

Sākums

Preiļu Brīvajā skolā izglītojas bērni no pusotra gada vecumam līdz septiņiem gadiem pirmsskolā un no 1.klases līdz 6. ieskaitot, skolā.
Kā jau mēs visi labi zinām, tad cilvēka dzīves individuālajai attīstībai lielākais un nozīmīgākais dzīves pamats tiek ielikts tieši pirmsskolas vecumā.
Ļoti daudzu sociālo, emocionālo, koncentrēšanās, mācību un cita veida problēmu cēloņi, ko redzam vēlāk skolā vai savā pieauguša cilvēka dzīvē, sākas tieši šeit – pirmsskolā, ko diemžēl vēlāk nav iespējams atgūt. Tāpēc Preiļu Brīvā skola, izejot no gandrīz desmit gadu pastāvēšanas, dažādu ārzemju projektu un katra personiskās profesionālās pieredzes, esam atraduši atslēgas, kas, mūsuprāt, strādā vislabāk un ir nepieciešamas tieši šim periodam mazajiem cilvēkiem.
Viens no mūsu skolas pamatvirzieniem ir Montesori pedagoģija, un Kā Marija Montessori ir teikusi – bērns neaug , kā koks, vienkārši pieaugot, drīzāk, kā tauriņš – ar vairākiem attīstības cikliem. Un mūsu pieaugušo atbildība ir izprast katra šī mazā cilvēka jauno dzīves posmu – reaģējot, piedāvājot, izglītojot, atbalstot tieši tā, kā šobrīd tas bērna attīstībai būtu vajadzīgs.
Vēl – viena no svarīgākajām lietām Preiļu Brīvajā skolā ir brīvdabas pedagoģija. Bērni reizi nedēļā dodas uz skolas meža laukumu un lielu daļu savas ikdienas pavada ārā, gan nodarbībās, rīta apļos, pusdienojot, tādējādi attīstot savu fizisko ķermeni, kas savukārt ir cieši saistīts ar bērna smadzeņu attīstību, kā arī vispārējo veselības stāvokli. Saudzīgs adaptācijas periods ir viens no pamatu pamatiem, jo lielāks darbs tiek ieguldīts šajā posmā, jo saudzīgāk tas notiek, jo kvalitatīvāks un mierīgāks bērnam un ģimenei ir viss bērnudārza posms.
Mazās grupas nodrošina realitātē iespējamu individuālu pieeju katra bērna vajadzībām un attīstībai, kā arī ciešā sadarbība ar vecākiem, ar katru ģimeni, palīdz ielikt kvalitatīvu katra bērna dzīves pamatu.
Angļu valodu ne tikai nodarbībās, bet arī ikdienas dzīvē palīdz iedzīvināt – katru mācību gadu Preiļu Brīvajā skolā esošie ārzemju brīvprātīgie, kas ikdienu pavada kopā ar bērniem, runājot tikai angliski.
Montessori, brīvdaba, angļu valoda, sports, muzicēšana un individuāla pieeja – tas viss Preiļu Brīvajā skolā! Nāc ciemos! Iepazīsimies!
Sirsnībā, Preiļu Brīvās skolas direktore – Daiga 26058217

 

 

MŪSU DRAUGI


 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply