Uzņemšana

Uzņemšana

Domubiedri un interesenti! Mīļie vecāki un ģimenes!

Aicinām pievienoties “Preiļu Brīvajai skolai”, kas ir vieta topošām personībām.

Pamatskola “Preiļu Brīvā skola” izsludina uzņemšanu pirmsskolā (no 1,5 līdz 6 gadi) un skolā no 1.-6.klasei! 

 

 PIRMSSKOLĀ piedāvājam:

Grupas, kuras nav lielākas par 12 bērniem katrā;

Saudzīgu adaptāciju, kas ir vērsta uz drošas piesaistes veidošanu;

Drošu, modernu, gaumīgu, mājīgu un attīstošu vidi;

Spēlēšanos, aktīvu darbību ārā un dabā, praktiski jebkuros laika apstākļos;

Audzinātājas, kuras ierauga katru bērnu, viņa vajadzības un stāsta vecākiem par pavadīto dienu pirmsskolā;

Izglītošanu, apvienojot Montessori, Valdorfa, brīvdabas, humānās pedagoģijas, TRIZ metodes, iekļaujot STEM izglītību;

Mūzikas un ritma nodarbības ar profesionāliem, burvīgiem un ļoti zinošiem skolotājiem 2 reizes nedēļā;

Sporta un āra nodarbības skolas meža laukumā;

Ieinteresētu un profesionālu sadarbību ar psihologu, kopīgiem izaugsmes mērķiem;

Garšīgu, uz vietas ar mīlestību gatavotu ēdināšanu 3 reizes dienā;

Individuālu attieksmi katram bērnam un katrai ģimenei;

Draudzīgu un saprotošu vidi tiem, kuri vēlas izprast savus bērnus, piedalīties viņu izglītošanā, augt paši, sadarboties ar skolu;

Iespēju piedalīties skolas padomē, kā arī citos ar skolas attīstību saistītos procesos.

Uzņemam vecumos: 1.5 – 2 gadi ; 3 – 4 gadi ; 5 – 6 gadi

 

SKOLĀ piedāvājam:

Klases, kurās nav vairāk par 15 bērniem;

Drošu, modernu, gaumīgu, mājīgu un attīstošu vidi;

Skolotājas, kuras skaidri apzinās izglītības lomu bērna nākotnē, bērna labizjūtas nozīmi mācību procesā;

Kritiskās domāšanas, sadarbības prasmju, radošuma un komunikācijas prasmju attīstīšanu;

Skolotājas, kuras ar interesi apgūst Skola 2030 pamatnostādnes, integrē mācību priekšmetus, kļūdās un analizē, komunicē ar vecākiem par bērnu sasniegumiem un grūtībām;

Izglītības procesu, kas balstās domāšanā, zināšanās un darbībā;

Mūziku un ritma nodarbības ar profesionāliem, burvīgiem un ļoti zinošiem skolotājiem ;

Āra kustību starpbrīžus katru mācību dienu (vidēji 45 minūtes),  nodarbības skolas meža laukumā;

Profesionālu psihologa atbalstu skolēnam un ģimenei;

Garšīgu, uz vietas ar mīlestību gatavotu ēdināšanu;

Individuālu attieksmi katrai ģimenei;

Draudzīgu un saprotošu vidi tiem, kuri vēlas izprast savus bērnus, piedalīties viņu izglītošanā, augt paši;

Iespēju piedalīties skolas padomē, kā arī citos ar skolas attīstību saistītos procesos.

1.-2.klase, klases audzinātāja Dace Žihare

3.-4.klase, klases audzinātāja Sanita Šuķe-Rasima

5.-6.klase, klases audzinātāja Aija Vanaga

Skolas darbā katru gadu aktīvi izmantojam Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba programmas iespējas. Preiļu Brīvajā skolā darbojas jaunieši no Eiropas Savienības valstīm, nodrošinot angļu valodas apguvi, iespēju iepazīties ar dažādām kultūrām. . Bērni mācās saprast, uztvert, uzrunāt. Tā veidojas 21.gadsimta vide, kurā satiekas sapņi un realitāte. Mēs esam mūsdienu pasaules maza, bet sastāvdaļa. Preiļu Brīvā skola mēģina būt šo sajūtu un zināšanu nesēja.

Ja esat domājuši par pievienošanos mūsu skolai pirmsskolas vai skolas posmā, aicinām uz sarunu! 

Tālrunis saziņai ar skolas direktori Daigu : 26 058 217

Mājas lapa: www.preilubrivaskola.lv

FB: https://www.facebook.com/PreiliLatvijai