Pirmsskola

Pirmsskola

Bērniem ir dabiska vēlēšanās izzināt un pirmsskolā ir svarīgi to virzīt, tai ļaut izpauzties. Pirmsskolā ir svarīgi vērot bērnu, iepazīt temperamenta tipu. Pirmsskolas izglītības posmā svarīga ir bērna individuālā vilkme darīt noteiktas darbības. Mēs pirmsskolā ļaujam bērnam darboties un nepārtraucam, ja bērns ir iegrimis un koncentrējies. 

Bērnam ir jāpilnveidojas garīgi, intelektuāli, emocionāli un fiziski, jāattīsta personība un jāizkopj veselīga dzīvesveida paradumi. Būtiska ir bērnu mācīšanās vienam no otra, sadarbība un mijiedarbība. Pirmsskola ir posms, kurā veidojas sadarbības prasmes, spēja uzklausīt un paust savu viedoklo. 

Katrs bērns ir  individuāls ar saviem talantiem, interesēm un spējām, tādēļ mūsu uzdevums ir saredzēt bērnu un attīstīt viņa individuālās spējas, palīdzēt viņam atrast sevi šajā pasaulē.  

Lai pilnvērtīgi varētu to darīt, mēs izvēlamies labākās metodes no dažādām pieejām (Valdorfpedagoģija, Montessori pedagoģija, Humānā pedagoģija, Brīvdabas pedagoģija, TRIZ pedagoģija) un integrējam tās apmācību procesā, kur mācību process ir ciešā saskarē ar dabu un reālo dzīvi, kur centrā ir attīstība – ES kā CILVĒKS un ES kā PILSONIS.

Pirmsskolas svarīga sastāvdaļa ir daba un āra izglītība, bērnam ir nepieciešamība pēc kustības, tādēļ katru dienu bērni ārā dodas divas reizes, neatkarīgi no laika apstākļiem. Iknedēļu viena diena ir mācīšanās ārpus telpām, kas sevī ietver dabas un sabiedrības procesu vērošanu un izpēti, tādējādi attīstot gan vērīgumu, gan radošumu un kustību. 

Ēdināšanas procesā bērni veido un piepilda savu šķīvi patstāvīgi no 4 gadu vecuma, tādējādi izvēloties vai griķi būs ar krējumu vai mērci, putra ar sviestu vai ievārījumu. Sniedzot bērniem iespēju pašiem izdarīt šādas mazās izvēles mēs attīstam atbildību par savu rīcību un patstāvību.