Vecākiem

Vecākiem

Atslēgas vārdi – DAŽĀDĪBA

                                              MIJIEDARBĪBA

                                                                          SADARBĪBA

                                                                                              CIEŅPILNA un CILVĒCĪGA KOMUNIKĀCIJA