Skola

Skola

Pamatskola „Preiļu Brīvā skola” ir biedrības „Preiļi izglītotai Latvijai” dibināta izglītības iestāde, kas savu darbību uzsāka 2015./2016. mācību gadā.

Pamatskola „Preiļu Brīvā skola” ir akreditēta izglītības iestāde, kura īsteno vispārējo pirmsskolas un pamatizglītības programmu. 

Skolas juridiskā adrese – Aglonas iela 22, Preiļos, Preiļu novads, LV – 5301

Īstenošanas vietas adrese – Aglonas iela 22, Preiļos, Preiļu novads, LV – 5301 un 1.maija iela 7, Preiļos, Preiļu novads, LV-5301