Mācīšanās pieeja pamatskola

Mācīšanās pieeja pamatskola

Mums “Izglītība nozīmē vairāk kā tikai bērnu sagatavošanu iztikas pelnīšanai, tā nozīmē sagatavot viņus veidot savu dzīvi.” /Flinks,2008/

 • Mēs strādājam katru dienu (izņemot vasaras mēnešus) no 8.00 – 17.30, ietverot pagarināto grupu;
 • mums ir mājīga, atbalstoša, ģimeniska vide, mazas grupas līdz 15 bērniem katrā klases saimē (1.-3.klase un 4.-6.klase) un individuāla pieeja katram bērnam;
 • izmantojam mūsdienīgas mācīšanas un mācīšanās metodikas;
 • nav ikdienas mājas darbu, kas ļauj kvalitatīvi pavadīt vakarus kopā ar ģimeni vai doties uz interešu pulciņiem;
 • dzīves prasmju apgūšana ikdienas darbos, veicot dažādus darba pienākumus skolā;
 • skolēni veic pašvērtējumu, tas tiek iekļauts skolas izdotajā liecību pielikumā “VEIKUMS”;
 • īpašu uzmanību veltam audzināšanas darbam, rosinām bērnus saprast sevi un vērtības mums apkārt;
 • piedāvājam speciālistu konsultācijas (logopēds, psihologs u.c.);
 • skolas teritorijā ir plaša zaļā zona, sportojam un aktīvi darbojamies dabā katru dienu;
 • ēdam pilnvērtīgu, sabalansētu, veselīgu, svaigu un sezonālu ēdienu;
 • iepazīstam Latvijas un Latgales kultūras mantojumu, tradīcijas un izzinām Saules gada ritu dabā;
 • papildus mācību darbam organizējam apzinātības, folkloras, mākslas, mūzikas, amatu, krievu, angļu valodu radošās darbnīcas;
 • mums ir aktīva sadarbība un pozitīva saskarsme visos līmeņos skolotājs – bērns – vecāki;
 • svinam svētkus kopā ar ģimenēm.