Pamatskola

Pamatskola

Bērnam ir dabiska vēlēšanās mācīties un skolā ir svarīgi to virzīt. Viens no skolas  uzdevums ir mācīšanās virzīšana, mācību procesa organizēšana, jēgpilnums, likumsakarības un pasaules kopaina. Skolā ir būtiski veidot attieksmes, apgūt zināšanās, iemācīties mācīties. 

Prasmes, kuras tiek apgūtas skolā ir nepieciešamas visas dzīves garumā. Bērnam ir jāpilnveidojas garīgi, intelektuāli, emocionāli un fiziski, jāattīsta personība un jāizkopj veselīga dzīvesveida paradumi. Būtiska ir bērnu mācīšanās vienam no otra, sadarbība un mijiedarbība. Pamatskolas posmā tiek īstenota apmācība klašu grupās 1.-3.klase un 4.-6.klase. Svarīgi ir izkopt bērna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi,  nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei. Ir svarīgi sniegt plašumu un veidot bērna redzesloku par pasauli, likumsakarībām, kopumu un katra indivīda lomu.  

Katrs bērns ir  individuāls ar saviem talantiem, interesēm un spējām, tādēļ mūsu uzdevums ir saredzēt bērnu un attīstīt viņa individuālās spējas, palīdzēt viņam atrast sevi šajā pasaulē.  

Lai pilnvērtīgi varētu to darīt, mēs izvēlamies labākās metodes no dažādām pieejām (Valdorfpedagoģija, Montessori pedagoģija, Humānā pedagoģija, Brīvdabas pedagoģija, TRIZ pedagoģija) un integrējam tās apmācību procesā, kur mācību process ir ciešā saskarē ar dabu un reālo dzīvi, kur centrā ir attīstība – ES kā CILVĒKS un ES kā PILSONIS.

Pamatskolas svarīga sastāvdaļa ir daba un āra izglītība, bērnam ir nepieciešamība pēc kustības, tādēļ katru dienu bērni ārā pavada noteiktu laiku, neatkarīgi no laika apstākļiem. Iknedēļu viena diena ir mācīšanās ārpus telpām, kas sevī ietver dabas un sabiedrības procesu vērošanu un izpēti, tādējādi attīstot gan intelektu, gan radošumu un kustību. 

 Mācību procesā līdzsvarojam atvērtus un slēgtus uzdevumus. 

Bērnam skola ir vieta un telpa drošam mācīšanās procesam, kurā skolotājs ir procesa vadītājs, nodrošinot iespēju attīstīties vairākās dimensijās nevis tikai intelektuāli. 

Vairāk par atvērto uzdevumu pieeju šeit

Radošums ir intelekts, kas izklaidējas. /Alberts Einšteins