Pamatskola

Pamatskola

Pamatskola “Preiļu Brīvā skola” īsteno valsts akreditētu izglītības programmu. 

Cilvēkam ir dabiska vēlēšanās izzināt. Izziņas procesā svarīga ir interese un jautājumi. Mūsu izaicinājums ir noturēt un veicināt bērnu interesi par sevi, par citiem, par pasauli, par procesiem. 

Pamatskolas posmā tiek īstenota apmācība klašu grupās 1.-2.klase, 3.-4.klase un 5.-6.klase.

Viens no skolas  uzdevumiem ir mācīšanās virzīšana, mācību procesa, izziņas procesa organizēšana, sabiedrības un pasaules likumsakarību izpratne. Skolā ir būtiski veidot attieksmes, apgūt zināšanas un prasmes, iemācīties mācīties mūžizglītības kontekstā.

Skolas laiks ir vislabākais laiks, lai gūtu pieredzi dažādās jomās, lai iepazītu un testētu savas vēlmes, vajadzības, intereses, zināšanas, prasmes, talantus utt.utt. Tas ir laiks, lai mēģinātu visu, kļūdītos, analizētu, labotu un pilnveidotu gan sevi, gan savu darbību. Skolas laiks- vislabākais laiks! Būtiska ir bērnu mācīšanās no pieaugušā mācīšanās vienam no otra, sadarbība un mijiedarbība.

 Lielu uzmanību pievēršam, lai  skolēni izkoptu prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi,  nodrošinot arī pašapkalpošanās un darba dzīves prasmju (karjeras kontekstā) apguvi un attīstīšanu.

Ir svarīgi sniegt plašu redzējumu par pasauli, visumu, likumsakarībām, kopumu, par nākotnes tendencēm un katra indivīda lomu šajos notikumos un procesos.

Katrs bērns ir  individuāls, katrs bērns ir vērtība un mūsu uzdevums ir saredzēt un palīdzēt attīstīt viņa individuālās spējas, palīdzēt viņam atrast sevi šajā pasaulē.  

Lai radītu kvalitatīvu un drošu vidi, mēs visi (skolas darbinieki, vecāki un bērni) mācāmies. Mēs iepazīstam un analizējam dažādu pieredzi cilvēka attīstības un izglītības jautājumos. Mūs interesē Valdorfpedagoģija, Montessori pedagoģija, Humānā pedagoģija, Brīvdabas pedagoģija, TRIZ pedagoģija, mūs interesē mūsu pašu un starptautiskā pieredze. 

Piesaistām ESC brīvprātīgos, kas nodrošina valodu un dažādu kultūru vidi skolā. Brīvprātīgo iesaiste papildina mācību procesu, dod papildus pieredzi, veicina drošu komunikāciju un toleranci pret citādo.

Mūsu skolas procesi ir ciešā saskarē ar dabu un reālo dzīvi, kur centrā ir attīstība – ES kā CILVĒKS,  ES kā PILSONIS un ES kā VISUMA sastāvdaļa.

Pamatskolas svarīga sastāvdaļa ir daba un mācīšanās ārpus telpām. Iknedēļu vidēji viena diena ir mācīšanās ārpus telpām, kas sevī ietver dabas un sabiedrības procesu vērošanu un izpēti.

Cilvēka attīstības stūrakmens ir kustība, bērniem īpaši svarīgi ir kustēties, tādēļ katru dienu skolēni ārā pavada noteiktu laiku, neatkarīgi no laika apstākļiem. Darbs un kvalitatīva atpūta ir līdzsvarā.

Mācību procesa matrica pamatā ir darīt (griba) – just (emocijas, jūtas) – domāt (prāts)

 Mācību procesā līdzsvarojam atvērtus (dzīves, problēmsituācijas) un slēgtus (pamatzināšanas) uzdevumus. 

Bērnam skola ir vieta un telpa drošam mācīšanās procesam, kurā skolotājs ir procesa vadītājs, nodrošinot iespēju attīstīties vispusīgi un harmoniski. 

Vairāk par atvērto uzdevumu pieeju šeit

Radošums ir intelekts, kas izklaidējas. /Alberts Einšteins